B E L EV I N G S  I N D U S T R I E

De opstallen van het terrein krijgen binnen de bestaande bouwkaders een herbestemming voor de zogeheten ‘Belevingsindustrie’ die is gericht op een brede doelgroep qua gebruikers en bezoekers. Het werken, vergaderen, ontmoeten, beleven, ontspannen en de natuur gaan daarbij hand in hand.