D U U R Z A A M

Z E L F V O O R Z I E N E N D

Met het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, die de awzi op het eiland exploiteert, onderzoeken we hoe de hele Zaag zelfvoorzienend energie-neutraal kan worden, ondermeer door de restwarmte van het water van 16° Celsius, dat nu geloosd wordt, te benutten voor verwarming en tapwater. Eveneens willen we samen een zonne-energiepark maken, waarbij de op ons terrein aanwezige zware stroomvoorziening kan worden benut voor aansluiting op het energienet.