E I L A N D

N A T U U R

De kwaliteit van de natuur van de Zaag is door Zuid Hollands Landschap met steun van Rijkswaterstaat, provincie, gemeente en Vastgoed Bolnes, sterk verbeterd. Geulen zijn uitgediept, waardoor de werking van eb en vloed op het eiland nu sterker is; de waterkwaliteit is beter.

R E C R E A T I E

Door het 5 kilometer lange wandelpad met een nieuwe brug, een vogelkijkpunt en de Beverbrug, is de Zaag een bijzonder aantrekkelijk gebied geworden voor dagrecreanten.

Het natuurgebied sluit ecologisch aan op het Stormpoldervloedbos en aan de overkant op natuurgebied het Donckse Bos.