E R F G O ED

Vanaf de rivier gezien is het industriële tijdsbeeld van 1927 nagenoeg ongeschonden de tijd doorgekomen. De Motorenfabriek geeft, samen met de directiewoning Het Huis van de Kikker en rijksmonument Het Huijs ten Donck aan de overkant van de nieuwe Maas in Ridderkerk, een sterk cultuurhistorisch beeld van de industriële revolutie.

N I E U W E    E R F G O E D L I J N 

H O E K   V A N   H O L L A N D - G O R I N C H E M

De Zaag met zijn Zeppelinfabriek en Scheepsmotorengeschiedenis past perfect in de maritieme-verhaallijn van de Erfgoedlijn Hoek van Holland – Gorinchem, waarvan de potentie door de provincie Zuid-Holland wordt onderzocht.