M I S S I E

W I J   S T A A N   V O O R 

 

> respect

> solidariteit

> duurzaamheid

> gezondheid

> natuurbehoud

> plezier

> gedrevenheid

> punctualiteit

> beleven

> humor

> eerlijkheid

> enthousiasme

> flexibiliteit

> gezelligheid

> loyaliteit

> mensgerichtheid

> eensgezindheid

> milieubewustzijn

> originaliteit

> professionaliteit

W I J   Z I J N

 

> creatief

> onconventioneel

> inventief

> trouw

> dienstverlenend

> gastvrij

 

 

 

O N S    
B E S T A A N S R E C H T

 

> passie voor het eiland

> ons rentmeesterschap

O N Z E   O V E R T U I G I N G

 

> Het eiland is uniek qua ligging en potentie en verdient een betere bestemming dan alleen bedrijfshuisvesting.

 

> In de regio en heel verstedelijkt Nederland, is behoefte aan nieuwe manieren van werken, ontspannen en beleven.

 

> De kwaliteit, uitstraling en waarden van het eiland moeten worden versterkt en geborgd.

 

> Leefbaarheid, beleving en maatschappelijk verantwoord ondernemen moeten centraal staan binnen de bedrijfsvoering.