1643197064606

Zaag55

Een initiatief voor het behoud van historie gecombineerd met vernieuwde mogelijkheden.

Onze missie

Het idee van ZAAG55 voorziet erin dat het hele gebied met zijn park, bos, opstallen en industrieterrein zodanig wordt ontwikkeld zodat er een overgangsgebied ontstaat tussen het natuurgebied van Zuid Hollands Landschap en het polderlandschap in de Krimpenerwaard.

De Zaag is op die manier het visitekaartje voor de Krimpenerwaard, met als twee verstrengelde landmarken de voormalige directiewoning Het Huis van de Kikker uit 1926 en De Motorenfabriek uit 1923, die beide een boeiend cultuurhistorisch verhaal vertellen.

Onze opstallen op eiland de Zaag voldoen niet meer aan de huidige industrienormen, daarom hebben we dit terrein tussen stad en polder integraal, respectvol en in harmonie met de natuurlijke omgeving een andere invulling gegeven. Een die beter past in het huidige tijdsbeeld en aansluit bij onze ambitie.

55
1643197107957

1910

De historie van Bolnes
NV Machinefabriek Bolnes vestigt zich op de Zaag om er scheepsmotoren te bouwen.

Motorenfabriek
de Motorenfabriek_2

1923

De Motorenfabriek wordt op het terrein gebouwd. Dit is het oudste voorbeeld van ijzerskeletbouw in Nederland. Gemaakt van een gedemonteerde Duitse Zeppelinfabriek die na de Eerste Wereldoorlog door België in beslag werd genomen.

1643203989913

1926

Het woonhuis van de directeur van Bolnes Motorenfabriek, de heer CW van Cappellen en zijn vrouw Josephine wordt gebouwd.

CW van Cappellen

1988

Na de overnamen van Bolnes Motorenfabriek door Stork Wärtsila in 1988, wordt de fabricage van motoren op de Zaag stopgezet. De fabriekspanden blijven behouden.

1643197313289

1995

Marike van Cappellen neemt als eerste vrouw in de reeks directeuren het stokje over van haar vader CW van Cappellen. Vastgoed Bolnes B.V. wordt eigenaar van het gebied op de Zaag en huisvest startende bedrijven, al dan niet in de metaalsector.

1643205811669

2014

Marike van Cappellen en Leo Jongenotter ontwikkelen samen een werkplan voor de herbestemming van de bestaande panden en het bijbehorende terrein.

De Kenmerken van ZAAG55

Werk voor iedereen

We bieden ruimte aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Met veel plezier werken wij samen met de Stichting ASVZ bij het onderhoud van ons terrein en het gebied dat in beheer is van Zuid Hollands Landschap.

Zero Waste

In het dagelijkse leven heb je veel te maken met resten. Bij ZAAG55 streven wij ernaar om op een verantwoorde manier met restanten om te gaan. Het doel is om zowel in de bedrijfsvoering als in de keukens “zero waste” als doel voor ogen te houden

Lokale contacten

Bij ZAAG55 kijken wij niet alleen naar onszelf, zo proberen wij om zo veel mogelijk te werken met lokale producten en bedrijven uit de Krimpenerwaard. Hierdoor promoten wij al het moois dat de Krimpenerwaard te bieden heeft en staan we sterk als lokale gemeenschap.

Lokaal en verantwoord

Bij ZAAG55 werken wij met zoveel mogelijk producten die biologisch, lokaal en verantwoord zijn. Dit heeft niet alleen betrekking op het eten dat wij serveren, maar ook op andere zaken zoals schoonmaakmiddelen en bouwmaterialen.

Respect voor omgeving

Zoals vermeld is de omgeving en natuur van groot belang op eiland de Zaag, en voor ons als ZAAG55. Bij alle plannen wordt veel aandacht gegeven aan een minimale (belemmerende) impact op de natuur. Met een eigen team voor het groenbeheer wordt er constant gewerkt aan een gezonde omgeving.

Z