W E L K O M

Eiland de Zaag aan de Nieuwe Maas heeft een magnifiek uitzicht op de skyline van Rotterdam en een brugverbinding met het unieke slagenlandschap van de Krimpenerwaard.

N I E U W E   B E S T E M M I N G

Onze opstallen op eiland de Zaag voldoen niet meer aan de huidige industrienormen, daarom willen we dit terrein tussen stad en polder integraal, respectvol en in harmonie met de natuurlijke omgeving een ander invulling geven, die beter past in het tijdsbeeld en bij onze ambitie.

 

M A S T E R P L A N

Ons Masterplan van 2014 sluit perfect aan op de ambities die de gemeente Krimpenerwaard in 2018 verwoordde in Panorama van de Krimpenerwaard.

 

We werken samen met partners die ons hierbij verder kunnen brengen. De plannen zijn verfijnd en gespiegeld aan vergelijkbare projecten zoals de CabFab, de Van Nellefabriek, de RDM Onderzeebootloods, De Fabrique